Boodschappen worden nog duurder – Kwart consumenten zegt duurzaamheid op te geven – Foodlog

Nu de samenleving van het slot gaat, zal de consumptie van dranken en voedingsmiddelen deels normaliseren, verwacht ABN Amro in een vanmorgen verschenen publicatie.

De productie van dranken (5%) en voedingsmiddelen (1%) stijgt dit jaar. Tegelijkertijd benadrukt de bank dat de foodsector als geheel een onzeker jaar tegemoet gaat.

Producenten kampen met stijgende energie- en transportkosten en ongebruikelijk hoge prijzen voor grondstoffen als granen, plantaardige oliën en zuivel in de naweeën van de pandemie. Hoe dit de volumes zal beïnvloeden, vindt de bank nog onzeker.

De omzet in supermarkten is vorig jaar gedaald, maar ligt nog altijd op een hoog niveau vanwege het op de horeca veroverde terrein als gevolg van de lockdowns.

Een kwart van de geënquêteerde consumenten zegt minder op duurzaamheid te letten als de boodschappen flink duurder worden

De groei van het segment vleesvervangers zette vorig jaar niet door. Consumenten kochten in het eerste kwartaal van 2018 ruim 2,5 miljoen verpakkingen vleesvervangers. In de eerste drie maanden van 2021 nam het aantal verkochte verpakkingen toe tot bijna 4,9 miljoen stuks. De verkoopgroei van vleesvervangers stagneert op 8%. De verkoop van vlees in supermarkten daalde met 5% zodat het aandeel van vleesvervangers in de totale vleescategorie nog wel toenam. Nadia Menkveld van ABN Amro denkt wel dat de omzet in vleesvervangers nog wel zal groeien. Ze ziet echter het aantal innovaties die de markt hebben gedreven teruglopen. Zij verwacht dat producenten hun kosten zien stijgen, maar die niet altijd kunnen doorrekenen aan de consument. “Daardoor hebben ze minder geld voor vernieuwing”, aldus Menkveld.

Focus op prijs ten koste van duurzaamheid
De heropening van de samenleving zal dit jaar tot een lichte volumestijging (1%) leiden, prognotiseert de bank. De hoge productiekosten zetten de marges in de hele keten verder onder grote druk. Fabrikanten zullen de hoge productiekosten moeten compenseren door hogere prijzen bij supermarkten te bedingen. Door de stevige concurrentie kunnen de hogere kosten niet zomaar worden doorberekend.

“Bedrijven proberen prijsverhogingen zo lang mogelijk uit te stellen om hun concurrentiepositie niet te verliezen. Hoe foodbedrijven uit deze strijd komen, is afhankelijk van veel factoren, zoals het merk, schaalgrootte, de beschikbaarheid van alternatieven, bestaande afspraken en in hoeverre efficiëntiemaatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk kan deze margedruk ten koste gaan van innovatie op het gebied van productontwikkeling en verduurzaming”, zegt Menkveld. “Een verdere stijging van de voedselprijzen lijkt onvermijdelijk. De kans bestaat dat Nederlanders dan op zoek gaan naar goedkope alternatieven, zo blijkt uit onderzoek dat we onder consumenten hebben verricht. Zo geeft 40 tot 55 procent van de consumenten aan een sterkere focus te hebben op prijs ten koste van andere koopmotieven, zoals gemak en duurzaamheid. Zij kopen bijvoorbeeld vaker huismerken. Daarnaast zegt ruim een kwart minder op duurzaamheid te letten als de boodschappen flink duurder worden.”

We want to say thanks to the writer of this post for this amazing material

Boodschappen worden nog duurder – Kwart consumenten zegt duurzaamheid op te geven – Foodlog

Fuzzy Skunk